komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

czwartek, 21 września 2017

Jonasza, Mateusza

27.03. Sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

poniedziałek, 20.3.2017 15:25 , komentarze: 0 , odsłony: 543
kategorie artykułu:

Najbliższa sesja poświęcona będzie głównie oświacie. Radni rozpatrzą projekty uchwał dotyczące nowej sieci szkół i sposobu przeprowadzenia tegorocznego naboru dla klas pierwszych.

W kwestiach oświaty radni będą procedować pięć projektów uchwał. Domkną one cały proces zmian, wynikający z konieczności likwidacji gimnazjów. W tej części obrad dzierżoniowscy radni zajmą się także przyjęciem programu współpracy z miastami partnerskimi i finansami Dzierżoniowa. Cześć sprawozdawcza poświęcona zostanie m.in. sprawom rozwoju przedsiębiorczości i wspieraniu rodziny.

Sesja, do udziału w której zapraszamy, rozpocznie się 27 marca, o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej dzierżoniowskiego ratusza. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 31 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (27 lutego 2017 r.).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) projekt nr 220 – uchylająca uchwałę w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Dzierżoniów,

2) projekt nr 221 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Dzierżoniowie,

3) projekt nr 222 - w sprawie rozwiązania Zespołu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie,

4) projekt nr 223 - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

5) projekt nr 224 - sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów,

6) projekt nr 225 - sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły,

7) projekt nr 226 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,

8) projekt nr 227 – w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi w 2017 r.,

9) projekt nr 228 - w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,

10) projekt nr 229 - w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok,

11) projekt nr 230 - w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

według następującej procedury:

  • przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia,
  • dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania,
  • głosowanie.


5. Przedstawienie sprawozdań rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2016 r.:

1) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,
2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym z programów pomocy publicznej za 2016 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2016 r.

8. Sprawozdanie z realizacji Dzierżoniowskiego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2016 r.

9. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, odpowiedziach oraz o braku odpowiedzi terminowych na interpelacje.

10. Wolne wnioski i informacje oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach na poprzedniej sesji, odpowiedziach oraz braku odpowiedzi na wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

Źródło: UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

wczoraj, 20 godz temu
wczoraj, 23 godz temu
1
środa, 20.9.2017 08:37
3
wtorek, 19.9.2017 15:16
wtorek, 19.9.2017 13:40
wtorek, 19.9.2017 10:31
wtorek, 19.9.2017 10:34
1
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Mechanika AUTO HAMMER
Mechanika AUTO HAMMER
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Dzieciolandia
Dzieciolandia
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Dywany Dzierżoniów
Dywany Dzierżoniów
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Szkoła Jazdy Jazda z Drozdem
Szkoła Jazdy Jazda z Drozdem
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Miral
Miral
Mati Autogaz
Mati Autogaz