komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

niedziela, 17 grudnia 2017

Olimpii, Lazarza

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Piławie Górnej

środa, 6.12.2017 09:30 , komentarze: 1 , odsłony: 238
kategorie artykułu:

Od 15 listopada 2017 roku do 15 marca 2018 roku usługi związane z zimowym utrzymywaniem dróg gminnych wykonuje, zgodnie z zawartą umową,  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą  w Dzierżoniowie,  ul. Bielawska 15 B

Podczas akcji zima informacji o przejezdności dróg gminnych udzieladyżurny w dzierżoniowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym pod nr tel.: 605062547; 74 831 33 18 oraz inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miasta w Piławie Górnej pod nr tel. 74 832 49 28.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wszystkich ulic, chodników, w tym również przystanków i parkingów administrowanych przez Gminę Piława Górna.

Zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów  wykonywane będzie poprzez:

1)   Odśnieżanie. Dopuszczalna jest cienka warstwa zajeżdżonego śniegu, nieutrudniającego poruszania się. Gołoledź (cienka warstwa lodowa o grubości do 1 mm)powinna znikać po trzech godzinach od momentu pojawienia się.

2)   Likwidację śliskości. Posypywanie dróg oraz chodników i placów na całej szerokości.

3)  Oczyszczanie ze śniegu i lodu części jezdni przy przejściach dla pieszych i przystankach autobusowych w okresie mrozów i opadów śnieżnych przez ich ręczne doczyszczenie.

4)   Zbieranie i pozbywanie się śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z przystanków  komunikacyjnych.

5)  Wywóz śniegu z ulic, placów i chodników (w tym uprzątniętego przez właścicieli nieruchomości), gdzie stanowiłby on przeszkodę dla ruchu ulicznego i pieszego (przejścia dla pieszych). Śnieg nie może być gromadzony w pryzmach o wysokości większej niż 1 m. Stosy te nie mogą być przeszkodą dla ruchu i nie mogą zamykać dojazdu do nieruchomości.

6) Oczyszczanie ze śniegu i lodu części jezdni przy krawężnikach i studzienek kanalizacyjnych podczas mrozów i opadów śnieżnych w stopniu umożliwiającym spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu.

Jezdnie zostały podzielone na trzy kategorie:

 I - Część miejskich dróg lokalnych stanowiąca podstawowy układ komunikacyjny miasta.  Odśnieżanie i likwidacja śliskości rozpoczyna się, gdy warstwa śniegu przekroczy 3 cm. Odśnieżanie i posypywanie powinno być zakończone w ciągu 4 godzin po ustaniu opadów.

II - Część miejskich dróg lokalnych stanowiących uzupełnienie układu podstawowego. Odśnieżanie i likwidacja śliskości rozpoczyna się po zakończeniu odśnieżania dróg kategorii pierwszej. Prace powinny być zakończone w ciągu 6 godzin po ustaniu opadów.

III - Pozostałe drogi lokalne miejskie. Do odśnieżania i likwidacji śliskości należy przystąpić po zakończeniu odśnieżania dróg drugiej kategorii. Prace powinny być zakończone w czsie  8 godzin po ustaniu opadów. Pozostałe drogi gminne utrzymywane są w stałej przejezdności.

W pierwszej kolejności odśnieżane są ulice: Młynarska, Okrzei, Kolejowa, Kośmińska, Ząbkowicka, Szkolna, Wiejska, Kościuszki, Pl. Piastów Śl. i Staszica.

W drugiej kolejności: Kasztanowa, Osiedlowa, Fabryczna, Herbaciana, Sienkiewicza, Stawowa, Wrocławska, Mickiewicza, Budowlanych.

W trzeciej kolejności ulice: Os. Młyńskie, Limanowskiego, Polna, Wąska, Os. Nowe, Krótka, Mała, Kwiatowa, Poziomkowa, Makowa, Rumiankowa, Tulipanowa, Liliowa, Os. Małe, Nowa, Górna, Kilińskiego, Boh. Getta, Niecała, Słoneczna, Gospodarcza, Partyzantów, Lipowa.

Pozostałe drogi gminne, w tym drogi gruntowe, ulice: Cicha, Dalsza, Kosynierów, Ligocka, Leśna, Rolnicza, Sąsiedzka, Zielona, Lipowa (cz.), Ludowa, Łąkowa i Żytnia będą utrzymywane w stałej przejezdności.

Wykonawca dysponuje sprzętem:

  • samochód Jelcz + solarko-piaskarka + pług,
  • KIA 2400 + pług,
  • ciągnik Zetor + pług,
  • fadroma,
  • traktor z pługiem,
  • pług samobieżny.

W czasie obfitych opadów śniegu wykonawca zobowiązany jest do wywozu śniegu z ulic i chodników (w tym: uprzątniętego przez właścicieli nieruchomości) z miejsc, gdzie stanowiłby przeszkodę dla ruchu ulicznego i pieszego. Śnieg nie może być gromadzony w pryzmach o wysokości większej  niż 1 m. Jeżeli zima będzie bezśnieżna, obowiązkiem firmy jest dokładne sprzątanie ulic, chodników i placów oraz wywóz  zebranych śmieci.

Wartość wynagrodzenia miesięcznego w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 54.000 zł. Ryczałt obliczany jest proporcjonalnie do czasu realizacji umowy. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, tj. w danym miesiącu, nie wystąpią opady śniegu w ciągu 15 dni, wynagrodzenie zostaje pomniejszone o 25%, a gdy opady śniegu  nie wystąpią w żadnym dniu - o 50%.

Drogi powiatowe, tj. ulice: Piastowska, Groszowiecka i Bolesława Chrobrego, na zlecenie  Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie utrzymywane są przez Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy „ROKAM”, Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Informacji o przejezdności dróg powiatowych udziel dyżurny w Punkcie Informacji Drogowej pod nr:  tel. 74 831 31 29;  721-954-349, tel./fax: 74 832 07 70.

Tereny przy budynkach spółdzielczych, tj. drogi dojazdowe, chodniki i parkingi są utrzymywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dzierżoniowie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Źródło: UM Piława Górna

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 4 godz temu
2
piątek, 15.12.2017 14:40
piątek, 15.12.2017 13:49
13
piątek, 15.12.2017 09:33
1
czwartek, 14.12.2017 10:40
4
czwartek, 14.12.2017 09:58
czwartek, 14.12.2017 08:20
1
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Mechanika AUTO HAMMER
Mechanika AUTO HAMMER
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Miral
Miral
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Dzieciolandia
Dzieciolandia
Szkoła Jazdy Jazda z Drozdem
Szkoła Jazdy Jazda z Drozdem
Pracownia Ciast i Tortów
Pracownia Ciast i Tortów
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Pomoc Drogowa
Pomoc Drogowa
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS